Klubbhåndboka

Klubbhåndboka er ny av 2013. Mye arbeid er nedlagt av nestleder Svein Johnsen i utarbeidelse av håndboka. Mye av stoffet er trukket ut av Byggehåndboka, fordi det er hensiktsmessig å skille bygge-relaterte saker fra operative saker.
 
Klubbhåndboka inneholder således kun operative saker, og er ment som et supplement til Byggehåndboka i å beskrive EAA573s virksomhet og aktiviteter.
 

Klubbhåndboka kan lastes ned i linken under. Skjemaene som finnes i Klubbhåndboka, finnes også i Word-format under. Bruk disse når du skal fylle ut skjemaer for innsending.

Det er ment at versjonen som ligger under ALLTID skal være siste versjon. Det anbefales derfor på det sterkeste at hver gang noe ønskes nedlastet, bør Klubbhåndboka lastes ned fra hjemmesidene (under). På denne måten er du sikret alltid å bruke siste versjon uten å gå gjennom revisjonsnummer.

Ċ
Primary Administrator,
7. jan. 2015, 01:42
ĉ
Primary Administrator,
2. jan. 2014, 15:05
ĉ
Primary Administrator,
2. jan. 2014, 15:06
ĉ
Primary Administrator,
2. jan. 2014, 15:06
Comments