Byggehåndboka


Byggehåndboken (BHB) finnes nå i PDF-format og er EAA Chapter 573 Norway’s  ”bibel”  ved selvbygging  (tidl. kalt amatørbygging ) av et luftfartøy. 

Merk at boka er kraftig revidert (mye arbeid er nedlagt av nestleder Svein Johnsen). Boka inneholder nå kun byggerelaterte deler, og operative saker er lagt til en egen Klubbhåndbok (KHB).

Forskriften som hjemler selvbygging av luftfartøy finnes i Bestemmelser for Sivil Luftfart slik de er nedfelt i BSL B 3-1,  Selvbyggerforskriften. Denne forskriften er under revisjon, og byggehåndboken må grundig  når Luftfartstilsynet gir ut revidert versjon.

EAA Chapter 573 Norway  som i det etterfølgende blir betegnet som EAA 573, er en organisasjon som med hjemmel i nevnte BSL, er gitt ansvar for at slik bygging kan finne sted.  Forutsetningen er  at bygger er medlem av organisasjonen og at retningslinjene i byggehåndboken følges.

Vi har innsett at interesserte byggere synes å miste motet idet de får inntrykk av et stort og uoverkommelig byråkrati forbundet med selvbygging hindrer dem fra å realisere en drøm om å bygge eget fly. 

Noe byråkratisk er det også, men ved å følge håndbokens anvisninger og be EAA om råd er dette overkommelig.. 

Luftfartøy som bygges iht. BSL B 3-1 registreres i klasse Eksperimental mens Norges Luftsportsportforbund (NLF) er overlatt ansvaret for klassen Micro. 

BHB kan lastes ned i linken under. Skjemaene som finnes i BHBen, finnes i Word-format under. Bruk disse når du skal fylle ut skjemaer for innsending.

Det er ment at versjonen som ligger under ALLTID skal være siste versjon. Det anbefales derfor på det sterkeste at hver gang noe ønskes nedlastet, bør Byggehåndboka lastes ned fra hjemmesidene (under). På denne måten er du sikret alltid å bruke siste versjon uten å gå gjennom revisjonsnummer.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vis Last ned
  1185 k versjon 1 18. des. 2013, 03:47 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  24 k versjon 1 2. jan. 2014, 14:59 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  40 k versjon 1 2. jan. 2014, 14:59 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  33 k versjon 1 2. jan. 2014, 14:59 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  57 k versjon 1 2. jan. 2014, 14:59 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  21 k versjon 1 2. jan. 2014, 15:00 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  49 k versjon 1 2. jan. 2014, 15:00 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  19 k versjon 1 2. jan. 2014, 15:00 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  27 k versjon 1 2. jan. 2014, 15:01 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  83 k versjon 1 11. feb. 2014, 14:01 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  29 k versjon 1 11. feb. 2014, 14:01 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  21 k versjon 1 2. jan. 2014, 14:56 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  283 k versjon 1 2. jan. 2014, 14:56 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  27 k versjon 1 2. jan. 2014, 14:57 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  52 k versjon 1 2. jan. 2014, 14:57 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  28 k versjon 1 2. jan. 2014, 14:57 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  25 k versjon 1 2. jan. 2014, 14:58 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  23 k versjon 1 2. jan. 2014, 14:58 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  21 k versjon 1 2. jan. 2014, 14:58 Primary Administrator
ĉ
Vis Last ned
  22 k versjon 1 2. jan. 2014, 14:58 Primary Administrator
Comments