AIC for sertifikater

Luftfartstilsynet har utgitt en AIC som klargjør hvilke regler som gjelder frem til ny forskrift for sertifikater til Annex-II fly blir gjeldende engang til våren. Annex-II fly er definert på side 32 i denne linken.
 
Forenklet sier denne at:
  1. Historiske fly (Cub o.l), veteranfly, hjemmebygde fly, tidligere militærfly og replikaer kan flys med JAR-FCL eller PART-FCL sertifikat med SEP (single engine piston) eller MEP klasserettighet. Ingen andre sertifikater er derfor påkrevet for denne store gruppen.  
  2. Dette gjelder ikke jet, turboprop, helikopter eller hjemmebygde fly i prøveperioden. For disse kreves type rating, som LT nå kaller "Særskilt Tillatelse for Tjenestegjøring" (STTT). For å få STTT er reglene uendret. Utløpt STTT bør man unngå - her kreves ny test gjennom en ATO.
  3. Det har hersket usikkerhet mht prosedyrene for hvordan STTT skulle fornyes. EAA573 sendte  spørsmål om dette til LT, og fikk svar her med eksempel her. Kort fortalt fornyes STTT på flyplassen av kontrollant etter endt PC, og dokumentet sendes deretter til LT for registrering.
 
Det er også avklart med LT at utsjekk for gruppen under punkt 1 over gjøres av instruktør med notering i loggboken.
 
Takk for arbeid lagt ned av mange for at dette har kommet i orden. En spesiell takk rettes til Kåre-Jan Johansen og Svein Johnsen for langvarig press for å få dette til. 
 
Selve AICen kan lastes ned her.
 
 
Comments