Spesialiserte luftfartsoperasjoner (SPO) høring

EAA573 har mottatt høringsforslag fra Luftfartstilsynet, se under samt vedlagte filer.
 
Vi setter pris på om medlemmene går gjennom materialtet, og melder kommentarer tilbake til oss. Merk at frist er 1/9 2014 for tilbakemelding til LT. Vi samler gjerne medlemmenes kommentarer og sender samlet. Vi ønsker derfor en ukes behandlingstid hos oss, og ønsker tilbakemelding på email lars_oyno@hotmail.com innen 23/8 2014.
 
Lars Øyno
Formann
 
 
--------------------------------------------------------------
 

«Høring av forskrift om gjennomføring av felleseuropeiske reglen om SPO m.m.

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forskrift om gjennomføring av forordning 379/2014 i norsk rett. Denne endrer forordning 965/2012 (EASA OPS) ved i ta inn nye felleseuropeiske regler om spesialiserte luftfartsoperasjoner (SPO), rundflyging og ervervsmessig lufttransport med seilfly og ballong. Høringsdokumentene ligger på Luftfartstilsynets internettside under «aktuelt» og «høringer». Her finnes også det tilhørende  AMC og GM fra EASA.

Høringsfrist er satt til 1. september 2014. Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan høringssvar sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk høringssvaret med saksnummer: 13/03948.

Kontaktperson for høringen er: Tom Egil Herredsvela, Luftfartstilsynet, tel. 0047 982 61 848, e-post: teh@caa.no

Vennlig hilsen

Tom Egil Herredsvela

Juridisk seniorrådgiver, Operativ avdeling

Luftfartstilsynet

Tel. 0047 982 61 848

e-post: teh@caa.no

Ċ
Primary Administrator,
1. jul. 2014, 04:03
ĉ
Primary Administrator,
1. jul. 2014, 04:05
ĉ
Primary Administrator,
1. jul. 2014, 04:03
Comments