Høring Flygeoppvisning

EAA573 har mottatt høringsforslag fra Luftfartstilsynet, se under samt vedlagte filer.
 
Vi setter pris på om medlemmene går gjennom materialtet, og melder kommentarer tilbake til oss. Merk at frist er 30/9 2014 for tilbakemelding til LT. Vi samler gjerne medlemmenes kommentarer og sender samlet. Vi ønsker derfor en ukes behandlingstid hos oss, og ønsker tilbakemelding på email lars_oyno@hotmail.com innen 23/9 2014.
 
Lars Øyno
Formann
------------------------------------
 
 
Luftfartstilsynet har utarbeidet utkast til forskrift om flygeoppvisning som herved sendes på høring. Forskriften er ment å erstatte forskrift 28. juni 2005 om flygeoppvisning (BSL D 4-3).

 

Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende senest 30. september 2014.

ĉ
Primary Administrator,
1. jul. 2014, 04:26
ĉ
Primary Administrator,
1. jul. 2014, 04:25
Comments