Home‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Årsmøte i EAA573 ble avholdt 19/11 på ENKJ

lagt inn 1. nov. 2016, 05:30 av Primary Administrator   [ oppdatert 30. nov. 2016, 14:44 ]
Det ble arrangert årsmøte i EAA573 19/11 kl1300 i lokalene til OFK.
Program for dagen: Årsmøtet i EAA573. Sakspapirer kan lastes ned under fanen til venstre "Informasjon fra årsmøtene"
Beretning fra Oshkosh 2016 - Nyheter, nye trender og produkter. Knut Lande og Lars Øyno presenterte etter nesten en hel uke på sommerens arrangement.

 
Agenda:
 
 1. Valg av årsmøtets ordstyrer

   2. Valg av referent som sammen med ordstyrer underskriver protokollen

   3. Godkjenning av innkallingen

   4. Årsberetninger:

  • Styret

  • Teknisk Utvalg

  • Operativt Utvalg
5.  Regnskap med revisjonsberetning
   • Resultat
   • Balanse
   • Revisjon  
6. Fastsettelse av kontingent 
7. Innkomne forslag
8. Valg av styreposter
9. Valg av revisor 
10. Valgkomiteens sammensetning
 
 
Comments