Om oss

Selvbygging og restaurasjon er en luftsportsaktivitet som ikke er organisert i
Norges Luftsportforbund. EAA Chapter 573 Norway er en avdeling av den
amerikanske organisasjonen EAA Inc, med hovedkontor i Oshkosh, Wisconsin.
EAA Inc har mer enn 1000 lokalavdelinger (chapters) verden over, med totalt
over 170 000 medlemmer. Organisasjonen ble opprettet i 1953 og den norske
avdelingen ble dannet i 1976. Organisasjonens formål er å hevde medlemmenes
rett, under færrest mulige restriksjoner, til å fremstille og fly sine selvbygde
luftfartøy. Dette kan være egne konstruksjoner eller luftfartøy som bygges fra et
byggesett konstruert av fabrikker som lager halvfabrikata, og hvor det enkelte
medlem bygger minimum 51 prosent av et luftdyktig luftfartøy. Motor,
instrumenter og avionikk regnes ikke med i denne prosentandelen.