Permit to fly

 

Vi viser til informasjon på våre websider om Sivilombudsmannens uttalelse av 17. 12.2013 om hvilket luftdyktighetsdokument som skal utstedes for luftfartøy i Eksperimentklassen, nemlig et særskilt luftdyktighetsbevis.   Det forventes at Luftfartstilsynet følger dette. 

Vi ber om at vi får beskjed snarest hvis noen fortsatt mottar Permit to fly, og ikke et Særskilt luftdyktighetsbevis (evtl. tilsvarende tittel på engelsk), unntatt for prøveflyging.  Dokumentet skal ha henvisning til luftfartslovens §4-3 (evtl. §4-3, første ledd) og eventuelt i tillegg BSL B 3-1 §16.  Det skal ikke være noen henvisning til §4-4 (eller §4-4, tredje ledd), og det skal ikke noe sted i dokumentet stå «Permit to fly» eller «Særskilt flygetillatelse»/»Særskilt tillatelse til luftfart».  Hvis det er satt forbud mot natt- eller instrumentflyging (f.eks. «day VMC only»), kan dette skyldes at luftfartøyet ikke er utstyrt for natt-, respektive instrumentflyging, eller at LT ikke er blitt informert om at slikt utstyr er montert.  EAA ønsker å bli informert hvis noen mener et slikt forbud er satt uten grunnlag i luftfartøyets faktiske utrustning.

Informasjon/spørsmål bes gitt pr. e-post eller telefon til Svein K. Johnsen, sidsel.svein@oslo.online.no , tlf. 911 51 525.

Comments