Vedlikeholdskurs 29-30/11 2014

EAA 573 arrangerer teknisk kurs på luftfartøy i eksperimentklassen.
EAA Chapter 573 Norway planlegger å avholde vårt Tekniske kurs godkjent av LT i 2008.  Kurset går over en helg og planlegges avholdt på Kjeller i 29-30 november 2014.   Dette kurset er bl.a. obligatorisk for å kvalifisere seg til rettighet for; Eget daglig vedlikehold, Årlig (100 t) og å skrive ut VR.

Kurset er først og fremst beregnet for de av våre medlemmer som har bygd/restaurert et luftfartøy i eksperimentklassen, men vi anmoder også medlemmer som har skaffet seg et luftfartøy i denne klassen å be om kursplass.  Antall kursdeltakere er satt til 15.

Kursleder er Tor Wattum.   Det er laget et eget kurskompendium som blir tilsendt kursdeltakerne på forhånd.  Det er forutsetning at deltakerne har lest og forstått innholdet.  Preliminær påmelding bør derfor skje så snart som mulig og ikke senere enn 1. september.  Kurspris blir stipulert til selvkost for EAA.  Deltakere må selv lage seg matpakke til lunsj.

Fremmøte vil bli på lørdag kl. 10-17 og søndag kl.10-16.  Lørdag vil bli beregnet på teoretisk undervisning og søndag et praktisk opplegg. Kurset avholdes i KFFs lokaler på Kjeller flyplass (for veiveskrivelse gå til http://www.eaa573.no/veibeskrivelse )

Påmelding på e-post til:

·         eaa573@eaa573.no<mailto:eaa573@eaa573.no>

·         bjv2735@online.no<mailto:bjv2735@online.no>

Mvh fra kursledelsen
v/Bjørnar Vollstad
Teknisk gransker i EAA 573
Comments